Nabídka, technologie

Galvanizovna

Automatická galvanická dvouřadá linka zahrnuje technologii zinkování s následným chromátováním pozinkovaných dílů. Součástí technologie jsou i přípravné operace – odmaštění a moření.

Technologie

  • chemické odmaštění 1
  • chemické odmaštění 2
  • moření
  • elektrolitické odmaštění anodické
  • dekapování
  • zinkování
  • chromátování modré
  • chromátování žluté
  • sušení

 

Zinkování

Zinkogal BV je moderní slabě kyselá zinkovací lázeň, pracující bez amonných iontů, určená pro závěsové i hromadné pokovení.

 

Chromátování modré

Pasigal KO 1 je nízkokoncentrační přípravek pro modré chromátování zinkových povlaků, vyloučených z různých typů zinkovacích galvanických lázní. Neobsahuje chrom v oxidačním stupni VI.

 

Chromátování žluté

Pasigal ZAL je nízkokoncentrační přípravek pro vytváření žlutých iridiscentních ochranných vrstev na všech druzích zinkových, galvanicky vyloučených povlaků.